Banner
Kép
Tartalom

A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló, az úgynevezett második zsidótörvény (1939. IV. tc.) 1939. május 5-én jelent meg. Egyik fő célja a vállalatok értelmiségi, tisztviselői állások minél nagyobb hányadának biztosítása volt a "keresztények" számára - e munkakörökben a zsidónak minősülők arányszámát az adott vállalat ilyen munkakört betöltő alkalmazottainak 12%-ában maximálta. (Az 1938. évi ún. első zsidótörvény még 20%-ot engedélyezett.) Az arányszámot - melyet nem csak a személyi összetétel, hanem az illetmények tekintetében is érvényesíteni kellett, 1943. január 1-ig kellett elérni félévenkénti egyenletes csökkentéssel. A végrehajtás első lépéseként minden alkalmazott származását, zsidó vagy nem zsidó voltát vizsgálni kellett, majd dönteni az elbocsátandók és helyükre felveendők személyéről. A végrehajtás során tömegesen keletkezett jellegzetes irattípusok közül mutatunk be néhányat, melyek egyben emberi sorsokat is felvillantanak.

személyzeti irat