Content

A pesti „Csikágó”-ban, a Keleti- pályaudvar szomszédságában 1929 és 1936 között működő Bethlen téri Színpad (majd Színház) repertoárjában számos zsidó szereplőkkel, zsidó környezetben játszódó darab szerepelt. Ezekben a színművekben, az egyre erősödő antiszemitizmus és a korábbi hazai népszínművek, operettek, zenés bohózatok komikus zsidó figurái ellenében, többféle – így pozitív karakterű zsidó szereplőket is bemutattak.  Illetve igyekeztek, gyakran könnyed stílusban, „kibeszélni” a zsidósággal kapcsolatos sztereotip gondolatokat, társadalmi előítéleteket, asszimilációs konfliktusokat.
A színház legsikeresebb darabja a zsidó környezetben játszódó, Gellért Lajos és Weinréb Ignác színmű a Timosa. A cár katonája volt, amelyet számos könnyedebb színdarab, mint például a Katz bácsi, illetve több magyarra fordított, jiddis színpadi mű, mint az Anyaszív, a Joske és a Csodarabbi követett. Szintén a színház sikerdarabjai közé tartozott Bródy Sándor Lyon Leája és Szomory Dezső Péntek este című egyfelvonásosa.

A konzorciális magánszínházként működő Bethlen Téri Színpadot Rákosi Tibor 1929-ben a Bethlen tér 3. szám alatti bérpalotájában nyitotta meg. A Reiner Dezső tervei alapján felépült 100 lakásos, impozáns épület István utcai oldalából nyílt a színház bejárata.

Lyon Lea
Bródy Sándor először 1915-ben színpadra állított, egy galíciai rabbi lányának és egy fiatal orosz nagyhercegnek a tragikus szerelmi történetét bemutató színdarabját, a Lyon Leát, Bársony István rendezésében 1934. október 10.-én újította fel a Bethlen Téri Színház. Csortos Gyulát színpadi játékáért ünnepelték a kritikusok, a Pesti Hírlap színházi rovatában az „újabban néha fáradtan elernyedő” művész visszatéréséről, „megtalált erejéről, emberábrázoló művészetéről” írtak.

Timosa. A cár katonája
A színművet 1932. december 10.-én mutatták be. A több mint 370 előadást megélt sikerdarab írója és rendezője Gellért Lajos Nyitott szemmel című visszaemlékezésében ezt írta: „én itten a gyűlölet nyakát akarom kitekerni, egy regényes csomagolású színdarabbal. Romantikus ötlet.”

 

hírlapi cikk