Banner
Image
Content

Az üldöztetések hónapjaiban – jóllehet a társadalom nagyobb része közönnyel szemlélte a vidéki deportálásokat – akadt nemegy magán- és egyházi személy is, aki igyekezett segédkezet nyújtani az üldözötteknek. Ezek közé tartozott Gerenday Antal (1900–1983) építészmérnök, sírkőfaragó cégtulajdonos is. Gerenday atyjától és nagyatyjától örökölte a patiánás pesti családi vállalkozást, s követte a régi református gyökerekkel rendelkező család puritán és humanista hagyományait. 1936-tól állott a vállalat – egyszersmind a kőfaragó ipartestület – élén, amely az ország legjelentősebb sírkőfaragó vállalkozása volt. A cég 1949-ben történt államosítását követően Gerenday Antal nyugatra távozott, s Peruban halt meg. Politikai nézeteit tekintve elvhű legitimista volt, s apja konzervatív polgári nézeteiből kiindulva már 1918 novemberében royalista ifjúsági klubot (Magyar Keresztény Royalista Club) szervezett. Ez a magyar legitimuzmus egyik szerveződése volt, s eszmekörében az erkölcsi értékek közéleti színtéren való hatékony érvényesítése fontos helyet foglalt el. A szervezet, s annak oszlopos tagja, Gerenday Antal, aki emellett az Országos Kaszinó tagja is volt, a világháború éveiben fellépett a jobboldali szélsőségek, a németbarátság és a közélet radikalizálódása ellen, s a maga eszközeivel segítette az üldözötteket. Véleményét az által is kifejezésre juttatta, hogy mint kőfaragó vállalkozó elutasította például a prágai zsidótemető lecsiszolt köveinek jutányos áron való átvételét.
Gerenday 1944-ben több formában is igyekezett segédkezet nyújtani ismerősöknek és ismeretleneknek. Sógorához Lukácsy István székesfővárosi tanácsnokhoz hasonlóan – aki a fővárosi szociális intézmények révén működött közre zsidók bújtatásában – tömbházparancsnokként a Belváros Károly körút felé eső területén szervezkedett 1944 őszén. A gondjaira bízott házakban általában  sikerült a hivatalos és nem hivatalos szervek leszerelése és így ott minden üldözött túlélte az ostromot. 
A családi iratok között fennmaradtak az 1944-ben hozzá fordulók segítségkérései, ezzel kapcsolatos levelezések, feljegyzések, elszámolások és igazolások.