Banner
Image
Content

Az 1930-as évek végétől Elekesék és Királyék egymástól egy saroknyira, a Kosztolányi Dezső (akkor Lenke) tér két egymáshoz hasonló bérházában laktak. A környék a magát „keresztényként” meghatározó középosztály kedvelt lakhelye volt, gyorsan szaporodó társasházaival és bérházaival. A két lakás maga is egyforma volt – egy-egy kétszoba-hallos-cselédszobás bérlemény –, és a két ház lakóinak társadalmi összetétele között sem volt semmi különbség: mindkettőben szinte kizárólag tisztviselők, közöttük sok magas beosztású köztisztviselő, és katonatisztek laktak.
A családtagok lakhelyválasztása egyazon ízlésre és ugyanolyan társadalmi közeg iránti igényre utalt, ugyanazt a társadalmi beágyazottságot fejezte ki. 1944 tavaszától azonban a zsidóellenes intézkedések elszakították őket egymástól, és az általuk kialakított térbeli közelségtől megfosztva eltérő pályákra kerültek. 1944 nyarától egyéni útjuk már nem összekapcsolódva, hanem különböző irányokban futott. 1945 januárjában viszont a család az egyik Lenke téri házban ismét egy térbe került. Az együttlét nem tartott sokáig: özv. Királyné mindössze fél évvel élte túl a gettóból történt szabadulást, s 1945. július 1-én, 71 évesen elhunyt.

Lenke tér 5. V. em. 6. Király-lakás
Király Sándor és felesége 1936-ban Nagykanizsáról Budapestre költöztek, és a Lenke téren vettek bérbe egy lakást. 
A főbérlő lakása és adatai
A bentlakók, 1941
A ház alaprajza

Átköltözés a csillagos házba
1944. április 18-án a Zsidó Tanács igénybe vette özv. Király Sándorné Lenke téri lakásának egy részét, de egyelőre ő maga továbbra is ott lakhatott. 1944 júniusában azonban, a csillagos házakba történő összeköltöztetés során el kellett hagynia bérleményét. A hetvenéves asszony az I. Pauler utca 12. szám alatti csillagos házba került. Amikor Lenke téri lakásába augusztus közepén egy fővárosi tanítót utaltak be, akkor Királyné még a Pauler utcai csillagos házban lakott. Valószínűleg innen költözött be a gettóba 1944 november–december fordulóján. 
Határozat mások beköltözéséről
Özv. Király Sándornénak az I., Pauler utcai lakásba való átköltözéséről szóló határozat
I., Pauler utca 12. 
Királyék lakásának új bérlői
Özv. Király Sándorné, adatlap
Özv. Király Sándorné be- és kijelentő lapja

Két ház – egy család
XI., Lenke tér 5.
XI., Lenke tér 7.
A Lenke (Kosztolányi Dezső) tér és környéke 1938-ban

Lenke tér 7. VI. em. 2. Elekes-lakás
Elekesék 1939 nyarán költöztek  a Lenke térre, a szülők közvetlen közelébe. 
Elekes Kálmán
A főbérlő lakása és adata, 1941
A bentlakók, 1945

Mindkét bérházat a Stílusépítő Rt. építtette 1928-ban
 

Üldözéstörténet szilánkokban 
1944. november végén Elekes Kálmánt letartóztatta a Gestapo, és a Svábhegyre vitte. December 20-án azonban átadták a magyar hatóságoknak, így a Markó utcai fogházba került, ahonnan december 23-án, alig valamivel az ostromgyűrű bezárulása előtt szabadult. Zsidónak minősülő felesége és lánya ezalatt egy Svéd Vöröskereszt védelme alatt álló intézményben talált menedékre.
„Hétfőn de. megjelent a Légó. Parancsnokság ügyeletes szobájában Elekes Kálmán Bszkrt. főmérnök elbúcsúzni azzal, hogy bevonul. […] Kérdésemre családja hol van, azt felelte, hogy biztonságba helyezte őket. Felesége svéd vöröskereszt fennhatósága alatt álló egyik intézménynél teljesít szolgálatot s vele van 10 éves kislányuk is.” (Jelentés, 1944. december 14.)
Elekes Kálmán a törvényszéki fogházban
Szabaduló levele
Elekes Éva igazolványa

Együtt, társbérletben
Királyné a gettó felszabadulása után lakás nélkül állt: Lenke téri bérleményében más lakott, a Pauler utcai volt csillagos ház pedig az ostrom során megsemmisült. Eközben veje és lánya lakása is lakhatatlanná vált, de ők a házon belül be tudtak költözni egy másik lakásba. Ide került hozzájuk Elekesné anyja is, így 1945 januárjától a család lakhelye a Lenke tér 7. III. 4. szám alatti négyszoba-hallos-cselédszobás lakás lett.
Lenke tér 7. sz. ház alaprajza
A bentlakók, 1945