Témák

Zsidó Telekiek?

 

„Első és egyetlen eset a Teleki családban, hogy valaki bemocskolta a tiszta és töretlen családfát zsidó vér behozásával. A jelenlegi törvény nem ad módot arra, hogy bírói úton kérhessem első házasságomból származó zsidóvérű gyermeknek a Teleki név viselésének törlését, amennyiben azonban egy boldogabb keresztény Magyarországon a törvény erre módot ad, lelkiismereti kötelességévé teszem végrendeletem végrehajtóinak, hogy […]-sal kötött házasságomból származó […] gyermeket egy boldogabb, zsidómentes Magyarország törvényei hatályával arra kötelezzenek, hogy a széki gróf Teleki nevet ne viselhesse és ne viselhesse tovább, megalapítva ezzel a Telekiek zsidóvérű ágát.”

Izrael magyar hőse

„Hannah Senesz, akit huszonhárom évesen Budapesten végeztek ki, kitüntetett helyet foglal el az izraeli panteonban. A bátorság, állhatatosság és úttörő szellem szimbóluma, aki megtagadta, hogy kegyelemért folyamodjon a magyar hatóságokhoz és a ’tiszta’ izraeli hősiesség első példájává vált, kitöltve a Holocaust és a szuverén zsidó nemzet újjászületése közötti rést.” Hogyan vált egy magyar zsidó leány Izrael nemzeti hősévé?

(Szenes Anna 1944-es elfogásásának és kivégzésének körülményeit az egykori hadbíró, dr. Simon Gyula elleni - csatolt dokumentumként közzétett - népbírósági per világítja meg.)

Oldalak