Témák

Az Elekes-Király család a városi térben

Az 1930-as évek végétől Elekesék és Királyék egymástól egy saroknyira, a Kosztolányi Dezső (akkor Lenke) tér két egymáshoz hasonló bérházában laktak. A környék a magát „keresztényként” meghatározó középosztály kedvelt lakhelye volt, gyorsan szaporodó társasházaival és bérházaival. A két lakás maga is egyforma volt – egy-egy kétszoba-hallos-cselédszobás bérlemény –, és a két ház lakóinak társadalmi összetétele között sem volt semmi különbség: mindkettőben szinte kizárólag tisztviselők, közöttük sok magas beosztású köztisztviselő, és katonatisztek laktak.

Ellenforradalmi érdemek, mint mentességi okok a közjegyzői iratokban

Az 1919-es kommün alatt tanúsított magatartás is lehetett fontos alap zsidóellenes rendelkezések alóli mentesség kéréséhez. Az erről szóló nyilatkozatokat a közjegyző előtt legtöbbször pusztán bemutatták, aki azt egy aláírás hitelesítési eljárás keretében hitelesítette, és erről jegyzőkönyvet állított ki.

Faji megkülönböztetés az iskolában

Az iskolákból a zsidó tanárokat eltávolították, legnagyobb részüket az 1939:IV. tc. 5. §-a alapján nyugdíjazták. Emellett a zsidó származású tanulóifjúságot ért megkülönböztetések is egyre inkább éreztették hatásukat. Noha a törvény csak az egyetemek és főiskolák esetében írta elő, hogy a felveendő zsidó hallgatók aránya nem lehet hat százaléknál magasabb, ezt a korlátozást a középiskolák esetében is igyekeztek alkalmazni a felvételek során.

Oldalak