Szülői igazoló dokumentumok és az okirathamisítással vádolt fiatalkorú

Az okirat-hamisítással vádolt 14 éves fiút 1944. november 12-én a Politikai Rendészeti Osztály azért állította elő, mert 1944. júniusában, amikor szüleit és kiskorú testvéreit elhurcolták, a gettóból megszökött, és Budapestre jött. Budapesten elfogásáig nagybátyjánál lakott. A rendőrség azért tartóztatta le, mert nem viselte zsidók részére kötelező megkülönböztető jelzést, a sárga csillagot. Őrizetbe vételekor megtalálták nála azokat az igazoló szelvényeket, melyeket egy férfitől vásárolt 150 pengőért: egy másik személy nevére kiállított polgári személyi lap, 1 db. levente igazolvány és 5 db. lakcím be- és kijelentő lap. Az okirat-hamisítási ügyben gyanúsított további 2 személyt az Óbudai Téglagyárban létesített táborba kísérte a hatóság.

Az iratanyagban a jelentésekhez csatolták szülei igazoló dokumentumait: egy San-Salvador-i állampolgársági igazolványt és a hamis igazoló szelvényeket is.  A család számára 1942. szeptember 16-án, a Genfi Konzulátuson állították ki a menlevelet.. A fiú nagybátyja ügyvédi meghatalmazással intézte el, hogy ügyét a Fiatalkorúak Bíróságán tárgyalják. November 16-án hivatalból így áttették az ügyet a bírósághoz. A fiatalkorúak ügyésze november 18-án elhelyezést és tájékozódást indítványozott, a fiú csak november 28-án került át a Völgy utcai fiúnevelő intézetbe. Az intézeti családfő jelentéséből derül ki, hogy 22 napig volt őrizetben az Államrendőrség Politikai Osztályán. A bíróság végül csak 1944. december 15-én tárgyalta ügyét. Ekkor került át fiatalkorú a Nemzetközi Vöröskereszt Otthon védelmébe. Későbbi sorsáról nincsenek adatok.

Salvador mentőtevékenységét Georges m. Mantallo (Mandl György), erdélyi származású zsidó képviselte, aki 1941 decemberében érkezett Svájcba, később a genfi El Salvador-i főkonzulátus első titkári tisztjeként kezdeményezett különféle mentőakciókat a nácizmus áldozatai és a magyar zsidóság megmentése érdekében. I. H. Castellanos ezredessel együttműködve több száz honossági bizonyítványt küldött Magyarországra.

Georges m. Mantallot San Salvador genfi képviselete 1944. május végén megfigyelőként küldte Budapestre, aki egy hónapig tartózkodott itt, majd angol nyelvű beszámolóját a berni angol követség Londonba továbbította. A jelentéseket a svájci „Magyar Nemzeti Front” 400 példányban sokszorosítva is szétküldte. A svájci lapokban a magyar zsidók sorsáról június végén és július elején jelentek meg először hírek.

Dokumentum típusa: 
peranyag
Keletkezés időpontja: 
1941.12-1944.12
Jelzet: 
VII.5.d 28823/1944