Közjegyzők - ellenforradalmi érdemek

Az 1919-es kommün alatt tanúsított magatartás is lehetett fontos alap zsidóellenes rendelkezések alóli mentesség kéréséhez. Az erről szóló nyilatkozatokat a közjegyző előtt legtöbbször pusztán bemutatták, aki azt egy aláírás hitelesítési eljárás keretében hitelesítette, és erről jegyzőkönyvet állított ki.
Viszonylag nagy számban találhatók ilyen nyilatkozatok, azonban legtöbbször csupán annyi áll bennük, hogy pl. „Rottman Alfréd mérnöknek a kommün alatt tanúsított magatartása tárgyában”. HU_BFL_VII_179_1944_249_001 
Az érintettek általában igyekeztek jelentős személyiségektől beszerezni hasonló nyilatkozatokat, mint pl. a zsidó arisztokrata báró Kornfeld Pál, aki négy tanút is felvonultatott Inselt István nyugalmazott vezérőrnagy, Salacz Oszkár részvénytársasági igazgató, Pallavicini György őrgróf és dr. Simonyi Semadam Sándor korábbi miniszterelnök személyében. VII.199 1944/241,242 és 248
Nagyon ritkán az okiratba foglalva részletezik is az ellenforradalmi tevékenységet, amire példa az április 11-én Szemerjay Petrán Tibor által felvett nyilatkozat, amely szerint dr. Mihályfalvy Zsigmond a Baross utcában titkos fegyver raktárt tartott fenn, illetve utcai lövöldözésben is része volt. VII.199 1944/217 
Érdekes az a nyilatkozat is, amelyben Bagó János elmeséli, hogy 1919 január végén vagy február elején Szécsény községből nemzetőrtársaival Pöstyénbe igyekeztek a cseheket kiverni, ahol a Kácser Simon tulajdonát képező kocsmát, a hozzá tartozó lakással kirabolva találták, ott kommunista csőcselék ivott, mulatozott és ordibált. Kácser Simont és fiát, Józsefet fel akarták akasztani, rángatták és bántalmazták. Bagó több nemzetőr társával mentette ki őket, ezért a közjegyzői okiratban kijelenti, hogy Kácser a forradalmi mozgalmak idején életveszélyben forgott. HU_BFL_VII_199_1944_250_001-003.jpg

Hasonló típusú, bár nem a kommün alatti magatartást érinti az a nyilatkozat, amelyben Villani Frigyes báró diplomata igazolta Korein Dezső részére, hogy nevezett a budapesti zsidó hitközség kiküldöttjeként „a soproni népszavazás kedvező eredményeinek kivívásához dicséretre méltó buzgalommal tett eleget.” HU_BFL_VII_179_1944_0696_00

Dokumentum típusa: 
közjegyzői okirat
Lelőhely: 
Budapest Főváros Levéltára
Keletkezés időpontja: 
1919.3-1944
Jelzet: 
HU BFL VII.199. 1944/248