Ebben van Hitler úr sikerének a titka

„A német forradalomnak nem Hitler úr a kormányzója, hanem az elégedetlenség. – A nagy gondoktól nyomott éhes ember a bizontalantól [így!] vár segítséget: a meglevő állapot nem elégíti ki, ezért ahhoz fordul, aki ígér. Nem nézi, hogy beváltható-e az ígéret, elfogadja a jelszót – úgy amint van. A vezető ember rendszerint kalandor, aki rendes körülmények között nem tud érvényesülni.

Ezért túl kell licitálni a meglévő vezéreket. Jóllehet már a meglevők is szélsőséges jelszavakkal voltak kénytelenek operálni – a nagy mozgolódás és a nagy munkahiány közepette. Ez a túllicitálás szerzi a híveket, főleg oly rétegből, amely selejtes és desperádók gyülevész tömegének fantáziájára hat. Ha az izgatás sikerül, akkor a kalandor – császár is lehet, ha nem – agyonütik vagy becsukják. Lutri az egész. Sem a vezetőnek, sem a vezetetteknek nincs mit veszteni valójuk.

Hogy mi legyen a jelszó, ami után a tömegre hatni lehet? – olyan, amiért nem kell az egyetemet végezni és ha elkiáltják, mindenki az első kapásra megértse.

Az irigység: legjobban tüzeli az éhes hordát. Elvenni attól, akinek van. De ily meztelen formában nem lehet beadni ezt a jelszót. Jöjjön hát a jól kipróbált ezeréves: ÜSD A ZSIDÓT! Ebben aztán benne van minden. A legjobb villámhárító, minden feszültséget levezet. Oroszországnak ez volt az egyetlen receptje. Rászabadítani a csordát a vagyonos osztályra. Tessék zsákmányolni. Ezzel aztán áthárította a kormányzat elleni ingerültséget a vagyonra. És ez a legjobb szer, bizonyos, hogy soha sem jön ki a divatból, éppen úgy nem, mint a halál, ha lesz születés.

Ebben van Hitler úr sikerének a titka. El kell találni a jelszavat. A többi megy magától, mint a parancsra.” (1933. május)

Dokumentum típusa: 
levél
Lelőhely: 
Budapest Főváros Levéltára
Keletkezés időpontja: 
1933.5.13
Jelzet: 
XIV.236