A bori táborban őrizgetett szentkép

A szentképen olvasható szöveg a Zsoltárok könyve 23. rész 5. vers egy részlete: "... calix meus inebrians quam praeclarus est." Károli Gáspár fordításában: csordultig van a poharam. (szó szerint: mámorító poharam míly csodálatos).

(Zsoltárok könyve 23. rész 

1.     Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
2.     Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
3.     Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
4.     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
5.     Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
6.     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.)

Dokumentum típusa: 
tárgy
Lelőhely: 
Budapest Főváros Levéltára
Keletkezés időpontja: 
1944
Jelzet: 
XIII.50